Участь у підготовці соціальних реформ

У квітні 2012 р. в Сумській обласній державній адміністрації відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки реформ соціальної сфери. Очолює робочу групу заступник голови облдержадміністрації Тамара Іщенко. Учасники робочої групи розглядали питання «Про хід пенсійної реформи в Сумській області».

З доповіддю виступила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України Олена Савісько. Учасники засідання зазначили, що пенсійна реформа в Сумській області перебуває в стані розвитку. На жаль, на її хід негативно впливають такі соціальні явища, як «старіння» населення, скорочення виробництва, тінізація доходів тощо. Усе це потребує нових напрацювань у даному напрямку.

Під час заходу розглядалося також питання про добровільне пенсійне страхування. Активну участь у засіданні робочої групи щодо підготовки соціальних реформ та в обговоренні актуальних питань взяв участь представник цієї групи – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін академії Микола Проценко.

Найкраща наукова доповідь

У Кримському економічному інституті ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» в м. Сімферополі пройшов ІІ Всеукраїнський семінар молодих учених і студентів «Участь України в глобалазаційних процесах». У семінарі взяв участь студент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Костянтин Мізюн (група ОА-91), який нагороджений дипломом І ступеня за найкращу наукову доповідь та активну участь у роботі семінару. Костянтин посів перше місце у секції за напрямком «Сучасний розвиток фінансово-кредитних відносин та обліково-аудиторської системи України та її регіонів». Тема доповіді — «Методичні підходи до оцінки інвестиційної нерухомості на дату балансу».

Перемога у Всеукраїнському конкурсі

Увінчалася перемогою участь студента V курсу факультету банківських технологій Івана Манжули у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)», який проходив на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Галузева конкурсна комісія визнала нашого студента переможцем і нагородила дипломом ІІІ ступеня.

На базі інформаційного центру ЄС, що діє в науковій бібліотеці академії, кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту проведено засідання «круглого столу» на тему «Проблеми підготовки спеціалістів за економічними спеціальностями зі знанням Міжнародних стандартів фінансової звітності». У заході взяли участь викладачі кафедри, студенти обліково-фінансового факультету спеціальності «Облік і аудит» та студенти Вищої банкової школи Познані (Польща). З доповідями виступили 12 осіб, серед яких – заступник завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат економічних наук, доцент Тетяна Ковальова (тема доповіді «МСФЗ в Україні: дуалізм введення»); асистент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «УАБС НБУ» Ольга Квачан (тема доповіді — «Специфіка формування облікової політики за МСБО»). У доповідях розглянуто актуальні питання сьогодення, пов’язані з практичним застосуванням міжнародного досвіду в Україні. Завдяки спільному обговоренню учасники заходу мали змогу по-новому поглянути на проблему, в іншому контексті побачити її масштаб.


1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Еще не оценили)
Загрузка...